Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
51|program Erasmus
Štát: Bulharská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Angel Kanchev University of Ruse
AF
0
EILC jazykový kurz Bulharská republikaMENDELU3
University of Economics - Varna
FRRMS
2
University of National and World Economy
PEF,FRRMS
11