Agreements with foreign partnersHelp


This application displays the information about the agreements concluded between our university and foreign institutions. Click on the Choose column to see the countries where the institutions are located.

Name of agreement
Number of agreements
Number of institutions
Number of countries
Number of students
Choose
Free movers
2
2
1
2->
Intensive programme - LDF
1
1
1
1->
51|program Erasmus
443
24529
1217
->
52|program Erasmus Mundus
2
2
2
0->
53|programy Socrates/LLP - ostatní
102
94
22
320->
54|program Leonardo da Vinci
8
8
5
5
->
55|jiný program EU
1
1
0
56|program CEEPUS643711
63
57|program AKTION
5
6
214
60|mezivládní dohoda
1
1
1
0
61|rozvojový projekt MŠMT
2
2
1
10
63|samoplátce na krátkodobém studijním pobytu
6
5
5
0
64|program Finanční mechanismus EHP/Norska
9
8
2
17
->
69|jiná forma krátkodobého pobytu
1119
324
75
332->
98|Kreditová mobilita Erasmus
6417
15
1
99|Erasmus Plus881327
35
1052
->