Zahraničné dohodyHelp


Aplikácia zobrazuje informácie o dohodách uzatvorených medzi našou univerzitou a zahraničnými inštitúciami. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte štáty, v ktorých sídlia inštitúcie, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody.

Názov dohodyPočet dohôdPočet inštitúciíPočet štátovPočet študentovZvoliť
Free movers2212->
Intenzivní program - LDF1111->
51|program Erasmus444246301217->
52|program Erasmus Mundus2220->
53|programy Socrates/LLP - ostatní1029422320->
54|program Leonardo da Vinci8855->
55|jiný program EU110->
56|program CEEPUS60371161->
57|program AKTION56213->
61|rozvojový projekt MŠMT22110->
63|samoplátce na krátkodobém studijním pobytu4440->
64|program Finanční mechanismus EHP/Norska98217->
69|jiná forma krátkodobého pobytu42927671295->
99|Erasmus Plus80729836821->