Zahraničné dohody


Aplikácia zobrazuje informácie o dohodách uzatvorených medzi našou univerzitou a zahraničnými inštitúciami. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte štáty, v ktorých sídlia inštitúcie, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody.

Názov dohodyPočet dohôdPočet inštitúciíPočet štátovPočet študentov
Zvoliť
Free movers
2
2
1
2
Intenzivní program - LDF111
1
51|program Erasmus
443
245
29
1217
52|program Erasmus Mundus
2
2
2
0
53|programy Socrates/LLP - ostatní102
94
22320
54|program Leonardo da Vinci
8
8
5
5
55|jiný program EU
1
1
0
56|program CEEPUS
64
37
11
63
57|program AKTION
56
2
14
60|mezivládní dohoda
1
1
1
0
61|rozvojový projekt MŠMT2
2
110
63|samoplátce na krátkodobém studijním pobytu
6
5
5
0
64|program Finanční mechanismus EHP/Norska
98217
69|jiná forma krátkodobého pobytu
1112
323
75332
98|Kreditová mobilita Erasmus
64
17
15
1
99|Erasmus Plus
881
327351042