Zahraničné dohody


Aplikácia zobrazuje informácie o dohodách uzatvorených medzi našou univerzitou a zahraničnými inštitúciami. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte štáty, v ktorých sídlia inštitúcie, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody.

Názov dohodyPočet dohôdPočet inštitúciíPočet štátovPočet študentovZvoliť
Free movers2212
Intenzivní program - LDF1111
51|program Erasmus444246301217
52|program Erasmus Mundus2220
53|programy Socrates/LLP - ostatní1029422320
54|program Leonardo da Vinci8855
55|jiný program EU110
56|program CEEPUS60371161
57|program AKTION56213
61|rozvojový projekt MŠMT22110
63|samoplátce na krátkodobém studijním pobytu4440
64|program Finanční mechanismus EHP/Norska98217
69|jiná forma krátkodobého pobytu41526971291
99|Erasmus Plus79629336819