Zahraničné dohody


Aplikácia zobrazuje informácie o dohodách uzatvorených medzi našou univerzitou a zahraničnými inštitúciami. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte štáty, v ktorých sídlia inštitúcie, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody.

Názov dohodyPočet dohôd
Počet inštitúcií
Počet štátovPočet študentov
Zvoliť
Free movers221
2
Intenzivní program - LDF
1
111
51|program Erasmus443245
29
1217
52|program Erasmus Mundus22
2
0
53|programy Socrates/LLP - ostatní
102
94
22
320
54|program Leonardo da Vinci
8
8
5
5
55|jiný program EU110
56|program CEEPUS
64
371164
57|program AKTION
5
6
214
60|mezivládní dohoda
11
1
0
61|rozvojový projekt MŠMT
2
2
1
10
63|samoplátce na krátkodobém studijním pobytu
6
550
64|program Finanční mechanismus EHP/Norska98
2
17
69|jiná forma krátkodobého pobytu
113532875332
98|Kreditová mobilita Erasmus64
17
15
1
99|Erasmus Plus
886
331
35
1084