Zahraniční dohodyHelp


Aplikace zobrazuje informace o dohodách uzavřených mezi naší univerzitou a zahraničními institucemi. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte státy, ve kterých sídlí instituce, se kterými má naše univerzita uzavřeny dohody.

Název dohodyPočet dohodPočet institucíPočet státůPočet studentůZvolit
Free movers2212->
Intenzivní program - LDF1111->
51|program Erasmus443245291217->
52|program Erasmus Mundus2220->
53|programy Socrates/LLP - ostatní1029422320->
54|program Leonardo da Vinci8855->
55|jiný program EU110->
56|program CEEPUS64371163->
57|program AKTION56214->
60|mezivládní dohoda1110->
61|rozvojový projekt MŠMT22110->
63|samoplátce na krátkodobém studijním pobytu6550->
64|program Finanční mechanismus EHP/Norska98217->
69|jiná forma krátkodobého pobytu93932274339->
98|Kreditová mobilita Erasmus6417151->
99|Erasmus Plus879327351039->