Zahraniční dohody


Aplikace zobrazuje informace o dohodách uzavřených mezi naší univerzitou a zahraničními institucemi. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte státy, ve kterých sídlí instituce, se kterými má naše univerzita uzavřeny dohody.

Název dohody
Počet dohod
Počet institucí
Počet států
Počet studentů
Zvolit
Free movers
2
2
1
2
Intenzivní program - LDF11
1
1
51|program Erasmus
443
245
29
1217
52|program Erasmus Mundus
2
2
2
0
53|programy Socrates/LLP - ostatní
102
9422320
54|program Leonardo da Vinci
8855
55|jiný program EU
110
56|program CEEPUS
64
37
1163
57|program AKTION
5
6
2
14
60|mezivládní dohoda11
1
0
61|rozvojový projekt MŠMT
2
2
110
63|samoplátce na krátkodobém studijním pobytu
6
5
5
0
64|program Finanční mechanismus EHP/Norska98
2
17
69|jiná forma krátkodobého pobytu
1112
32375
332
98|Kreditová mobilita Erasmus64
17
15
1
99|Erasmus Plus881327
35
1042