Zahraniční dohody


Aplikace zobrazuje informace o dohodách uzavřených mezi naší univerzitou a zahraničními institucemi. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte státy, ve kterých sídlí instituce, se kterými má naše univerzita uzavřeny dohody.

Název dohody
Počet dohod
Počet institucí
Počet států
Počet studentů
Zvolit
Free movers
2
2
1
2
Intenzivní program - LDF1
1
1
1
51|program Erasmus443245
29
1217
52|program Erasmus Mundus
2
2
2
0
53|programy Socrates/LLP - ostatní1029422
320
54|program Leonardo da Vinci
8
8
5
5
55|jiný program EU
1
1
0
56|program CEEPUS
64
371164
57|program AKTION
5
6
2
14
60|mezivládní dohoda
1
1
10
61|rozvojový projekt MŠMT2
2
1
10
63|samoplátce na krátkodobém studijním pobytu
6
5
5
0
64|program Finanční mechanismus EHP/Norska
9
8
2
17
69|jiná forma krátkodobého pobytu
1135
328
75
332
98|Kreditová mobilita Erasmus
64
17
15
1
99|Erasmus Plus886
331
35
1083