Zahraničné dohody


Aplikácia zobrazuje informácie o dohodách uzatvorených medzi našou univerzitou a zahraničnými inštitúciami. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte štáty, v ktorých sídlia inštitúcie, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody.

Názov dohody
Počet dohôd
Počet inštitúciíPočet štátov
Počet študentov
Zvoliť
Free movers
2
21
2
Intenzivní program - LDF1
1
11
51|program Erasmus443
245
29
1217
52|program Erasmus Mundus
2
2
2
0
53|programy Socrates/LLP - ostatní102
94
22
320
54|program Leonardo da Vinci
8
85
5
55|jiný program EU
1
1
0
56|program CEEPUS
64
37
1163
57|program AKTION
5
6
2
14
60|mezivládní dohoda
1
1
1
0
61|rozvojový projekt MŠMT
2
2
110
63|samoplátce na krátkodobém studijním pobytu
65
5
0
64|program Finanční mechanismus EHP/Norska
9
8
2
17
69|jiná forma krátkodobého pobytu
1119
32475
332
98|Kreditová mobilita Erasmus
64
17
151
99|Erasmus Plus881
327
35
1050