Zahraniční dohody


Aplikace zobrazuje informace o dohodách uzavřených mezi naší univerzitou a zahraničními institucemi. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte státy, ve kterých sídlí instituce, se kterými má naše univerzita uzavřeny dohody.

Název dohody
Počet dohodPočet institucíPočet státůPočet studentůZvolit
Free movers22
1
2
Intenzivní program - LDF
1
11
1
51|program Erasmus44324529
1219
52|program Erasmus Mundus22
2
0
53|programy Socrates/LLP - ostatní
102
94
22
320
54|program Leonardo da Vinci
8
8
5
5
55|jiný program EU
1
10
56|program CEEPUS
643711
63
57|program AKTION
56
2
14
60|mezivládní dohoda
11
1
0
61|rozvojový projekt MŠMT22
1
10
63|samoplátce na krátkodobém studijním pobytu
6
5
5
0
64|program Finanční mechanismus EHP/Norska
9
8
2
17
69|jiná forma krátkodobého pobytu
1119
324
75
332
98|Kreditová mobilita Erasmus
64
17
15
1
99|Erasmus Plus
885329
35
1068