Brožúra Študijné programy - PEF - 2018/2019


Brožúru Študijné programy je možné vytlačiť pre celú fakultu. Ak si želáte obmedziť tlač brožúry na konkrétny študijný program, vyberte ho v nasledujúcom zozname.

Študijný program:    

Parametre tlačenej brožúry

Teraz vyberte parametre upresňujúce výsledný tvar brožúry.

zahrnúť základné informácie o fakulte
zahrnúť akademický senát a vedeckú radu
zahrnúť harmonogram
zahrnúť prehľad programov
zahrnúť charakteristiky programov a odborov
zahrnúť programové komisie
zahrnúť predmety štátnej skúšky
zahrnúť Študijný a skúšobný poriadok

Kontrolná otázka

Koľko je 10 + 19?   

Brožúru študijných programov so zvolenými parametrami vytlačíte vo formáte PDF stlačením nasledujúceho tlačidla. Pri tlači brožúry pre väčší celok sa môžete stretnúť s určitým zdržaním.