Brožura Katalog předmětů - FRRMS - 2019/2020


Pracoviště
     
     Tematické skupiny
     


Vyberte pracoviště, pro které chcete tisknout brožuru.

Pracoviště:    

Parametry tištěné brožury

Nyní zvolte parametry upřesňující výsledný tvar brožury.

období, pro která se tiskne:

tisknout i doktorské předměty
tisknout i speciální předměty (typu závěrečná práce, závěrečná zkouška apod.)
tisknout rejstřík pracovišť
tisknout rejstřík kódů předmětů
tisknout seznam doporučené literatury předmětu
tisknout seznam studijních plánů
rozepisovat kódy prerekvizit
tisknout vyučující předmětu

Kontrolní otázka

Kolik je 3 + 15?   

Brožuru katalogu předmětů se zvolenými parametry vytisknete ve formátu PDF stiskem následujícího tlačítka. Při tisku brožury pro větší celek se můžete setkat s určitou prodlevou.