Katalóg predmetov


Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať ľubovoľné predmety na MENDELU v aktuálnych, budúcich aj historických obdobiach. Vyhľadávať môžete podľa rady kritérií - podľa názvu alebo kódu (aplikácia akceptuje slová s diakritikou alebo bez diakritiky, je nutné zadať minimálne tri znaky ľubovoľného podreťazca názvu predmetu alebo celý kód), podľa garantujúcich pracovísk, tematických šablón, období apod.

Predmety podľa mena     Predmety podľa pracovísk     Predmety podľa tematických skupín     Rozšírené vyhľadávanie     


Zadajte názov predmetu  

Z akého pracoviska majú predmety byť?

 Z akého univerzitného obdobia majú byť predmety?

Agronomická fakulta
Lesnická a dřevařská fakulta
Provozně ekonomická fakulta
Zahradnická fakulta
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Institut celoživotního vzdělávání
Rektorát
Centrum sportovních aktivit
     
2018/2019
      LS 2018/2019 - PEF
      LS 2018/2019 - LDF
      ZS 2018/2019 - PEF
      ZS 2018/2019 - FRRMS
      ZS 2018/2019 - ICV
      ZS 2018/2019 - REK
      2018/2019 - doktorské štúdiá - ZF
      ZS 2018/2019 - ZF
      2018/2019 - doktorské štúdiá - LDF
      ZS 2018/2019 - LDF
      2018/2019 - doktorské štúdiá - AF
      ZS 2018/2019 - AF
      2018/2019 - doktorské štúdiá - PEF
      ZS 2018/2019 - CSA
2017/2018
      LS 2017/2018 - CV - ICV
      LS 2017/2018 - PEF
      LS 2017/2018 - FRRMS
      LS 2017/2018 - ICV
      LS 2017/2018 - REK
      LS 2017/2018 - ZF
      LS 2017/2018 - LDF
      LS 2017/2018 - AF
      LS 2017/2018 - CV - AF
      LS 2017/2018 - CSA
      2017/2018 - doktorské štúdiá - AF
      ZS 2017/2018 - PEF
      ZS 2017/2018 - FRRMS
      2017/2018 - doktorské štúdiá - FRRMS
      ZS 2017/2018 - ICV
      ZS 2017/2018 - CV - ICV
      ZS 2017/2018 - REK
      2017/2018 - doktorské štúdiá - ZF
      ZS 2017/2018 - ZF
      2017/2018 - doktorské štúdiá - LDF
      ZS 2017/2018 - LDF
      ZS 2017/2018 - AF
      2017/2018 - doktorské štúdiá - PEF
      ZS 2017/2018 - CV - AF
      2017/2018 - doktorské štúdiá - REK
      ZS 2017/2018 - CSA
      ZS 2017/2018 - CV - PEF
2016/2017
      LS 2016/2017 - CV - ICV
      LS 2016/2017 - PEF
      LS 2016/2017 - FRRMS
      LS 2016/2017 - ICV
      LS 2016/2017 - REK
      LS 2016/2017 - ZF
      LS 2016/2017 - LDF
      LS 2016/2017 - AF
      LS 2016/2017 - CSA
      LS 2016/2017 - CV - PEF
      2016/2017 - doktorské štúdiá - AF
      2016/2017 - doktorské štúdiá - LDF
      ZS 2016/2017 - PEF
      ZS 2016/2017 - FRRMS
      2016/2017 - doktorské štúdiá - FRRMS
      ZS 2016/2017 - ICV
      ZS 2016/2017 - CV - ICV
      ZS 2016/2017 - REK
      2016/2017 - doktorské štúdiá - ZF
      ZS 2016/2017 - ZF
      ZS 2016/2017 - LDF
      ZS 2016/2017 - AF
      2016/2017 - doktorské štúdiá - PEF
      2016/2017 - doktorské štúdiá - ICV
      2016/2017 - doktorské štúdiá - REK
      ZS 2016/2017 - CSA
      ZS 2016/2017 - CV - PEF
      ZS 2016/2017 - PEF
2015/2016
      LS 2015/2016 - PEF
      LS 2015/2016 - FRRMS
      LS 2015/2016 - ICV
      LS 2015/2016 - CV - ICV
      LS 2015/2016 - REK
      LS 2015/2016 - ZF
      LS 2015/2016 - LDF
      LS 2015/2016 - AF
      LS 2015/2016 - CSA
      LS 2015/2016 - CV - PEF
      2015/2016 - doktorské štúdiá - AF
      2015/2016 - doktorské štúdiá - LDF
      ZS 2015/2016 - PEF
      ZS 2015/2016 - FRRMS
      2015/2016 - doktorské štúdiá - FRRMS
      ZS 2015/2016 - ICV
      ZS 2015/2016 - CV - ICV
      ZS 2015/2016 - REK
      2015/2016 - doktorské štúdiá - ZF
      ZS 2015/2016 - ZF
      ZS 2015/2016 - LDF
      ZS 2015/2016 - AF
      2015/2016 - doktorské štúdiá - PEF
      2015/2016 - doktorské štúdiá - ICV
      2015/2016 - doktorské štúdiá - REK
      ZS 2015/2016 - CSA
      ZS 2015/2016 - CV - PEF
      LS 2015/2016 - PEF
      ZS 2015/2016 - PEF
2014/2015
      LS 2014/2015 - CV - ICV
      LS 2014/2015 - PEF
      LS 2014/2015 - FRRMS
      LS 2014/2015 - ICV
      LS 2014/2015 - REK
      LS 2014/2015 - ZF
      LS 2014/2015 - LDF
      LS 2014/2015 - AF
      LS 2014/2015 - CSA
      LS 2014/2015 - CV - PEF
      2014/2015 - doktorské štúdiá - AF
      ZS 2014/2015 - PEF
      ZS 2014/2015 - FRRMS
      2014/2015 - doktorské štúdiá - FRRMS
      ZS 2014/2015 - ICV
      ZS 2014/2015 - CV - ICV
      ZS 2014/2015 - REK
      2014/2015 - doktorské štúdiá - ZF
      ZS 2014/2015 - ZF
      2014/2015 - doktorské štúdiá - LDF
      ZS 2014/2015 - LDF
      ZS 2014/2015 - AF
      2014/2015 - doktorské štúdiá - PEF
      ZS 2014/2015 - CV - PEF
      ZS 2014/2015 - CSA
      2014/2015 - doktorské štúdiá - REK
      2014/2015 - doktorské štúdiá - ICV
      LS 2014/2015 - PEF
      ZS 2014/2015 - PEF