Používané ID karty


V tejto aplikácii sú zobrazené všetky typy používaných identifikačných kariet.

     ISIC karta - lícová strana

ISIC (International Student Identity Card) je mezinárodní identifikační průkaz, prokazující statut studenta prezenčního studia středního odborného učiliště, střední, vyšší odborné nebo vysoké školy – plně uznávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na vydání ISIC karty mají nárok studenti prezenční formy studia MZLU v Brně.

Ďalšie informácie o karte  
 
     ISIC karta - rubová strana

Rubová strana klasické studentské ISIC karty.

 
     ITIC karta - lícová strana

Karta ITIC (International Teacher Identity Card) je jediný mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese. Učitelé s touto kartou získají mnoho slev v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času u nás i v zahraničí. Na ITIC kartu mají na MZLU v Brně nárok učitelé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr a plný úvazek. Karty vydává personální oddělení MZLU v Brně.

 
     ITIC karta - rubová strana

Rubová strana klasické učitelské ITIC karty.

 
     Karta studenta MZLU v Brně

Karta vydávaná všem studentům MZLU, kteří nemají nárok nebo nechtějí ISIC kartu (standardně kombinované a distanční studium).

 
     Karta zaměstnance MZLU v Brně

Karta vydávaná všem zaměstnancům MZLU, kteří nemají nárok nebo nechtějí ITIC kartu (standardně nečlenové akademické obce a osoby s úvazkem menším než 1.0).

 
     Karta zaměstnance SKM MZLU v Brně

Karta vydávaná všem zaměstnancům Ústřední správy kolejí a menz MZLU.

 
     Karta externí osoby

Karta, která je vydávána externím osobám za účelem vstupu do areálu MZLU, karta není jinak omezena na funkčnosti.

 
     Karta externích vozidel

Karta, která je vydávána osobám, které často vjíždějí do areálu MZLU a nepatří pod subjekt MZLU (externí vozidla soukromých firem sídlících v areálu MZLU).

 
     Karta účastníků celoživotního vzdělávání

Karta, která je vydávána účastníkům celoživotního vzdělávání za účelem vstupu do objektů MZLU.

 
     Stravovací karta externích osob

Karta, která je vydávána USKM všem osobám, kteří se stravují v menzách MZLU a nepatří pod subjekt MZLU, pokud tyto osoby nedostávají jinou kartu (např. Veterinární a farmaceutická univerzita). Jedná se o externí strávníky menz MZLU.

 
     Stravovací karta Tauferových kolejí pro VFU

Karta, která je vydávána USKM osobám z Veterinární a farmaceutické univerzity, kteří se stravují v menze na Tauferových kolejích.

 
     Univerzální karta na učebny

Karta pro univerzální přístup na učebny A01, A11, A31, C01, C02, Q01, Q02 a Q03.