Užívané ID karty


V této aplikaci jsou zobrazeny všechny typy používaných identifikačních karet.

     
ISIC karta - lícová strana

ISIC (International Student Identity Card) je mezinárodní identifikační průkaz, prokazující statut studenta prezenčního studia středního odborného učiliště, střední, vyšší odborné nebo vysoké školy – plně uznávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na vydání ISIC karty mají nárok studenti prezenční formy studia MENDELU v Brně.

Další informace o kartě  
 
     ISIC karta - rubová strana

Rubová strana klasické studentské ISIC karty.

 
     
ITIC karta - lícová strana

Karta ITIC (International Teacher Identity Card) je jediný mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese. Učitelé s touto kartou získají mnoho slev v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času u nás i v zahraničí. Na ITIC kartu mají na MENDELU v Brně nárok učitelé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr a plný úvazek. Karty vydává personální oddělení MENDELU v Brně.

 
     ITIC karta - rubová strana

Rubová strana klasické učitelské ITIC karty.

 
     
Karta studenta MENDELU v Brně

Karta vydávaná všem studentům MENDELU, kteří nemají nárok nebo nechtějí ISIC kartu (standardně kombinované a distanční studium).

 
     
Karta zaměstnance MENDELU v Brně

Karta vydávaná všem zaměstnancům MENDELU, kteří nemají nárok nebo nechtějí ITIC kartu (standardně nečlenové akademické obce a osoby s úvazkem menším než 1.0).

 
     
Karta zaměstnance SKM MENDELU v Brně

Karta vydávaná všem zaměstnancům Ústřední správy kolejí a menz MENDELU.

 
     
Karta externí osoby

Karta, která je vydávána externím osobám za účelem vstupu do areálu MENDELU, karta není jinak omezena na funkčnosti.

 
     Karta externích vozidel

Karta, která je vydávána osobám, které často vjíždějí do areálu MENDELU a nepatří pod subjekt MENDELU (externí vozidla soukromých firem sídlících v areálu MENDELU).

 
     Karta účastníků celoživotního vzdělávání

Karta, která je vydávána účastníkům celoživotního vzdělávání za účelem vstupu do objektů MENDELU.

 
     
Stravovací karta externích osob

Karta, která je vydávána USKM všem osobám, kteří se stravují v menzách MENDELU a nepatří pod subjekt MENDELU, pokud tyto osoby nedostávají jinou kartu (např. Veterinární a farmaceutická univerzita). Jedná se o externí strávníky menz MENDELU.

 
     
Stravovací karta Tauferových kolejí pro VFU

Karta, která je vydávána USKM osobám z Veterinární a farmaceutické univerzity, kteří se stravují v menze na Tauferových kolejích.

 
     Univerzální karta na učebny

Karta pro univerzální přístup na učebny A01, A11, A31, C01, C02, Q01, Q02 a Q03.