Overenie platnosti identifikačných kariet


Táto aplikácia k zadanému identifikačnému číslu (ID number) alebo čiarovému kódu preukazu informuje, či je osoba k zadanému dátumu študentom Mendelovej univerzity v Brne.

Zadajte hľadaný údaj:
K dátumu: