Ověření platnosti identifikačních karet


Tato aplikace k zadanému identifikačnímu číslu (ID number) nebo čárovému kódu průkazu sdělí, zda je osoba k zadanému datu studentem Mendelovy univerzity v Brně.

Zadejte hledaný údaj:
K datu: