Další informace o kartě


Majiteli studentské karty ISIC je umožněno pohodlněji a výhodněji cestovat. ISIC karta přináší tisíce slev a výhod v oblasti cestování, kultury, sportu, stravování, volného času a dalších služeb, které mohou být uplatněny jak doma, tak v 95 zemích světa. Podrobné informace o možnostech ISIC karty naleznete www.gtsint.cz.


Na základě ISIC karty lze získat: ISIC telefonní karta...

Od 1. září 2001 je možnost využít kartu ISIC na levnější telefonování a navíc při prvním dobití karty ISIC je prémie Kč 100,- ZDARMA. Za každý telefonní hovor lze ušetřet se speciálním tarifem ISIC 10% ve srovnání s Kartou X.

Junior pas ISIC...

České dráhy i pro letošní školní rok nabízejí levné cestování vlakem po ČR. S Junior pasem ISIC je možné získat cca 30% slevu na zákaznické jízdné, cca 13% slevu na měsíční a traťové jízdenky.

ISIC Cestovní pojištění...

Cestovní pojištění ke studentským kartám vystavuje pouze GTS International a nabízí pokrytí výdajů po dobu prvních 30 dnů, i několikrát opakovaného pobytu v zahraničí. Platí po celém světě a je omezeno platností karty.

Vydávání ISIC karet na MENDELU v Brně

Po zaplacení poplatku a vyfotografování pracovníky AVC dostávají kartu všichni studenti, kteří na MENDELU v Brně nastoupí do I. semestru studia. V případě ztráty, znehodnocení nebo změny jména může student písemně požádat na studijním oddělení příslušné fakulty o vystavení karty nové. Od důvodu žádosti o novou kartu se také odvíjí výše poplatku za novou kartu. V průběhu studia je platnost karty prodlužována za poplatek. Při přerušení studia musí student kartu odevzdat na studijním oddělení, po nástupu do studia mu bude opět vrácena. Při ukončení studia je student povinen kartu vrátit na studijní oddělení. Výše poplatků spojených s ISIC kartami jsou stanoveny rozhodnutím rektora, které je k dispozici na studijním oddělení fakult.