Evidence konzultačních hodin


konzultační hodiny

Aplikace Evidence konzultačních hodin slouží vyučujícím k evidenci konzultačních hodin ve strukturované nebo textové podobě. Je dostupná uživatelům, kteří mají přidělenu roli u předmětu (cvičící, přednášející, zkoušející, administrativa, garant, tutor) vyučovaném v aktivním nebo budoucím období a studentům doktorského studia s aktivním studiem. Aplikace je rozdělena do záložek popsaných níže.

Strukturované zadání

Konzultace lze přidávat a mazat. Při ukládání se kontroluje, zda v daný čas není evidována ve stejné místnosti jiná konzultace, nebo zda uživatel nemá ve stejné době evidovanou jinou konzultaci. Pokud je ve zvolené místnosti ve stejnou dobu naplánována jiná konzultace, nelze ji uložit a je vypsán seznam kolizních akcí. Tato kontrola nefunguje v případě zadání místnosti textově. Konzultační hodiny se zobrazují všem uživatelům na stránce Lidé na MENDELU.

Význam položek formulář pro evidenci konzultačních hodin:

 • Datum a čas – povinné položky, kontroluje se, zda uživatel ve stejné době nemá evidovanou jinou konzultaci, nebo spolu s místností konání konzultace se kontroluje kolize s konzultacemi jiných uživatelů. Zadat lze pravidelně opakující se konzultace nebo jednorázové:

  • periodické konání – po zvolenou dobu se akce bude v zadaných pravidelných intervalech opakovat. Nejprve se se zvolí dvě data, která ohraničují úsek generování periodických hodin, Pak se zvolí den a hodina začátku a konce konzultace. Po uložení formuláře se vygenerují hodiny pro zvolený den v týdnu a pro zvolený interval;

  • jednorázové konání – zvolí se konkrétní den a hodina konání od a do.

 • Místnost – povinná položka, místo konání konzultace, je možné evidovat následujícími způsoby:

  • moje kanceláře – nabízejí se všechny místnosti, které má uživatel evidované v Portálu SIF a OSSA (evidenci provádí pověřená osoba pracoviště);

  • všechny místnosti – nabízejí se všechny evidované nezrušené místnosti;

  • textově – u textem zadané místnosti se nekontrolují kolize mezi ostatními konzultacemi.

 • Poznámka – nepovinný údaj, lze vložit i anglickou verzi.

Textové zadání

Pro zadání nestrukturované formy konzultačních hodin je připraveno pole, do něhož se vepíše text, který se uloží tlačítkem. Změna se provede ve stejném poli a následně se uloží. Textově zadanou konzultaci lze zrušit smazáním obsahu editačního pole s následným uložením.