Atributy externího subjektu


Aplikace Atributy externího subjektu umožňuje prohlížení a editaci dalších atributů zvoleného pracoviště. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním ext-sub.

Každý externí subjekt obsahuje stejnou množinu atributů. Význam jednotlivých položek je následující:

Možná zařazení

Atribut určuje množinu povolených externích zařazení na zvoleném externím subjektu. Nabídka je plněna z aplikace Evidence externích zařazení. Externí zařazení na konkrétní pracoviště (i externí subjekt) lze uživatelům evidovat v aplikaci Správa osob - ikona Založit externí poměr.

Písmeno do rodného kódu

Velké písmeno, které se doplňuje na 9. pozici rodných kódů generovaných uměle místo rodného čísla uživatelům mimo SR a ČR nově zakládaných do systému.

Posílat do knihovny

Je-li nastaveno na ano, jsou externisté zařazení na tomto subjektu posíláni do datových struktur určených pro knihovnický IS.

Posílat na koleje

Je-li nastaveno na ano, jsou externisté zařazení na tomto subjektu posíláni do datových struktur určených IS kolejí. Zároveň slouží k evidenci uživatelů - externistů ubytovaných na kolejích.

Příjemce e-mailu o končících externistech

Pomocí tohoto atributu lze pro daný externí subjekt nastavit uživatele, kterému bude zasíláno upozornění na blížící se konec externích zařazení evidovaných na tomto subjektu. Není-li příjemce nastaven, je upozornění zasíláno systémovému integrátorovi.

Současný interní poměr možný

Pokud je nastaveno na ano, může uživatel zařazený na tomto subjektu být zároveň aktivním studentem a externistou. V opačném případě kontroly nepovolí založení externího poměru. Například osoba může být současně studentem a externím čtenářem (důvodem je, aby v době přerušení studia mohl navštěvovat knihovnu univerzity), ale nemůže být interním zaměstnancem a současně externím strávníkem.