Přehled externistů


Aplikace Přehled externistů zobrazuje seznam osob s evidovaným externím poměrem ke zvolenému subjektu, případně podsubjektům. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním externiste-e nebo externiste-p nebo ext-sub. Aplikace je rozdělena do jednotlivých záložek popsaných níže.

Přehled všech externistů

V úvodu aplikace je zobrazen formulář pro výběr subjektu, pro který se má seznam osob s externím poměrem zobrazit. Dle práv uživatele je zobrazena volba Druh subjektu, kde lze volit mezi pracovišti a externími subjekty. Příslušný subjekt (pracoviště nebo externí subjekt) se pak zvolí z nabídky Subjekt. Při zatržení volby včetně podsubjektů budou do seznamu zahrnuty i externí poměry evidované na subjektech podřízených zvolenému subjektu. Pomocí nabídky Rok lze seznam omezit pouze na záznamy zasahující do zvoleného roku. Pomocí volby včetně osob s ukončeným externím poměrem lze seznam rozšířit i o pracovníky s ukončeným externím pracovním poměrem. Seznam osob s externím poměrem dle nastavených parametrů se zobrazí po stisknutí tlačítka .

V zobrazeném seznamu je uvedeno jméno osoby, zařazení externího poměru, datum odkdy, případně dokdy je externí poměr evidován a jeho stav (aktivní nebo ukončený). U poměrů s evidovaným datem plánovaného ukončení v příštích 30 dnech je u data ve sloupci Evidence do zobrazena ikonka upozorňující na blížící se konec externího poměru. Kliknutím na ikonu ve sloupci Správa osob lze přejít k evidenci dané osoby v aplikaci Správa osob.

Zapomenutí externisté

Záložka Zapomenutí externisté poskytuje přehled aktivních externích poměrů, které mají evidováno datum plánovaného ukončení a toto datum již uplynulo nebo nastane v následujících 30 dnech. Pro každý z těchto stavů je zobrazen samostatný seznam, v němž je uvedeno jméno osoby, zařazení externího poměru, subjekt, na kterém je externí poměr evidován, datum vzniku poměru a datum plánovaného ukončení. Kliknutím na ikonu ve sloupci Správa osob lze přejít k evidenci dané osoby v aplikaci Správa osob, kde lze s externím poměrem dále pracovat (prodložit, ukončit).

UIS automaticky kontroluje data ukončení externích poměrů a informuje příslušné osoby o blížícím se ukončení. E-mail s upozorněním je zasílán příjemcům nastaveným v atributu Příjemce e-mailu o končících externistech příslušného pracoviště nebo externího subjektu, na kterém je externí zařazení evidováno. Pokud není příjemce nastaven, zasílá se upozornění integrátorovi daného pracoviště, případně univerzitnímu integrátorovi.