Nová hromadná zpráva


poštovní schránka!nová zpráva

Aplikace Nová hromadná zpráva umožňuje sestavit a odeslat hromadnou e-mailovou zprávu.

Po sepsání zprávy, vyplnění pole Předmět se hromadná zpráva odešle stisknutím tlačítka .

Pokud je v záložce NastaveníZákladní nastavení definována signatura, připojuje se ke zprávě automaticky, je-li signatur více, lze si před odeslání zprávy vybrat.

Soubor s přílohou se ke zprávěpoštovní schránka!zpráva s přílohou připojuje kliknutím na tlačítko . K jedné zprávě lze připojit více příloh, přičemž pro vložení další přílohy je nutné stisknout tlačítko . První příloha může mít velikostpoštovní schránka!příloha e-mailu!velikost do 8 MiB, druhá do 5 MiB a ostatní 1,5 MiB.

Ještě před odesláním zprávy je možné označit pole Uložit odesílanou zprávu do složky, bude zpráva po odeslání uložena do zvolené složky, kde ji lze zpětně dohledat. Položka je implicitně zatržena, pokud se odznačí, zprávy se nebudou nikam ukládat.