Zobrazení seznamu příjemců


Aplikace Zobrazení seznamu přijemců zobrazuje všechny příjemce zařazené do vybraného seznamu.

Příjemci jsou podle svého původu rozděleni do dílčích seznamů: příjemci skupinově nebo individuálně přidaní, příjemci z kontaktů a externí příjemci. U většího počtu osob je seznam doplněn o stránkování.

Pomocí formuláře nad seznamy je možné ověřit, zda se v seznamu nachází konkrétní adresát. Do zobrazeného pole se zadá jméno uživatele nebo jeho část a stiskne se tlačítko . Výsledek hledání je následně zobrazen v přehledové tabulce. Hledání probíhá pouze mezi individuálně nebo skupinově přidanými příjemci (nehledá se mezi osobami z kontaktů a externími příjemci).

Seznamy obsahující vysoký počet příjemců se mohou generovat několik desítek sekund.