Přehledy Microsoft Imagine


Aplikace Přehledy Microsoft Imagine poskytuje seznamy studentů, kteří prostřednictvím aplikace Přihláška do Microsoft Imagine souhlasili se zapojením do programu Microsoft Imagine a v aktuálním období splňují požadavky na zapojení do tohoto programu. Aplikace je dostupná správci programu Microsoft Imagine na pracovišti.

Seznam studentů je možné zobrazit nebo exportovat do MS Excel výběrem příslušné volby z nabídky Akce a stisknutím tlačítka . Po zatržení volby Omezit na období, kdy studenti vyjádřili souhlas je možné seznam studentů omezit podle období, kdy studenti vyjádřil souhlas se zapojením do programu Microsoft Imagine.