Všechny body


přístupový systém!všechny body

Aplikace Všechny body zobrazuje hierarchickou strukturu přístupových míst na Mendelově univerzitě v Brně. Aplikace je přístupná všem uživatelům UIS.

V seznamu jsou uvedeny všechny přístupové body univerzity připojené a provozované prostřednictvím UIS. Kliknutím na název bodu se o něm zobrazí podrobnější informace.