Povolené body


přístupový systém!povolené body

Aplikace Povolené body zobrazuje seznam přístupových bodů, přes které je uživateli umožněn průchod. Aplikace je přístupná všem uživatelům UIS.

Kliknutím na název je možné zobrazit podrobnější informace o přístupovém bodu.