Řízení služeb sítě


Aplikace Řízení služeb sítě umožňuje monitorovat a ovládat služby managementu počítačové sítě. Uživatelé s právem sit-asit-b mohou služby spouštět a zastavovat, provádět refresh konfigurace, uživatelé s oprávněním sit-c mohou pouze prohlížet stav služeb.

 • Služby konfigurované v dané oblasti sítě:

  • net – automatická konfigurace sítě. Konfigurátor běží nad zařízeními, která mají nastavenou automatickou konfiguraci;

  • DHCP/DNS – konfigurátor běží nad oblastí a do DHCP/DNS se přenášejí ty sítě, které mají nastavenou automatickou konfiguraci.

 • Aktivita – aktivita služby:

  • spuštěná – probíhají automatické přenosy změn;

  • ruční – změny neprobíhají automaticky, přenos je nutné spustit ručně;

  • zastavená – aktualizace změn je dočasně pozastavena – např. z důvodů změn v konfiguraci sítě.

 • Bude spuštěna – hodnota signalizuje, zda při spuštění kontrolního skriptu dojde k aktualizaci konfigurace služby. Tento stav je možné vynutit kliknutím na odkaz spustit ve sloupci Vynutit spuštění.

 • Změnit aktivitu – kliknutím na odkaz zastavit, lze zastavit aktualizaci konfigurace služby, opětovné spuštění je možné provést kliknutím na odkaz spustit.