Doručování univerzitní pošty


Aplikace Doručování univerzitní pošty slouží k nastavení jednoho distribučního serveru k příjmu veškeré pošty uživatele, která je doručována na jeho účet (e-mailovou adresu).

V aplikaci je zobrazen seznam distribučních serverů dostupných uživateli (dle nastavených nároků). Aktuálně nastavený server je zvýrazněn. Změna distribučního serveru na jiný se provede označením požadovaného serveru a stisknutím tlačítka . Pokud je zatržena volba Odstranit existující přeposílání z UIS, dojde ke zrušení evidovaných přeposílání pošty v poštovní schránce UIS. Volba Zrušit ukládání pošty v UIS pak umožňuje zrušit ukládání přeposílané pošty ve schránce v UIS.

Může se stát, že uživatel má dle nároků přístupný pouze jeden distribuční server. V tomto případě nelze nastavení distribučního serveru změnit.

V případě, že se přeplní poštovní schránka na zvoleném distribučním serveru, změní se distribuční server automaticky na server UIS (webové rozhraní pro čtení pošty v UIS), který zaručuje doručení systémových zpráv. O zrušení nastavení přeposílání pošty na původní adresu je zaslán informační e-mail na adresu login@node.mendelu.cz.