Přiřazení střediska


stravování!přiřazení středisek

Aplikace Přiřazení střediska umožňuje pomocí uživatelských kvalifikátorů evidovat rozdělení strávníků dané organizace do zvoleného střediska. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním menzy-a.

Přiřazení strávníků ke středisku se provádí přes formulář v úvodu stránky, kde se pomocí kvalifikátoru nebo parafikátoru zvolí skupina strávníků a stanoví se preference střediska pro tuto skupinu.

Pokud je v organizaci více než jedno středisko, vyhodnotí se pro uživatele kvalifikátory všech středisek organizace a je přiděleno středisko s nejnižší prioritou.

Seznam skupin přiřazených ke středisku je uveden v přehledové tabulce. Pomocí ikony ve sloupci Upravit je možné příslušný záznam editovat. Skupiny osob lze smazat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Pomocí odkazu Zobrazení všech přiřazení středisek organizace pod tabulkou se zobrazí přiřazení středisek zvolené organizace. Přiřazení uživatelům probíhá tak, že uživatelské kvalifikátory jsou vyhodnocovány v pořadí daném sloupcem Priorita (od nejnižší k nejvyšší) a uživateli je přiděleno první středisko, které vyhoví.