Střediska organizace


stravování!evidence středisek

Aplikace Střediska organizace slouží k evidenci středisek vybrané stravovací organizace. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním menzy-a.

Každá používaná organizace musí mít minimálně jedno středisko. V případě, že organizace má více než jedno středisko, je třeba u každého určit skupiny uživatelů, které do něj mají patřit.

Nové středisko se k organizaci založí pomocí formuláře v úvodu stránky. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Seznam středisek organizace je zobrazen v přehledové tabulce. Pomocí ikony ve sloupci Přiřazení je možné přejít do aplikace Přiřazení střediska, kde lze ke středisku definovat skupiny uživatelů patřící do tohoto střediska. Pomocí ikony ve sloupci Upravit je možné příslušný záznam editovat. Střediska lze smazat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Je-li v organizaci vloženo pouze jedno středisko, které nemá přiřazenu skupinu uživatelů, nelze další středisko přidat. V případě, že organizace má více jak jedno středisko, musí mít prostřednictvím kvalifikátoru přidělenu skupinu uživatelů, která do střediska patří.