Seznam členů


orgány univerzity

Aplikace zobrazuje přehled orgánů evidovaných na zvoleném subjektu (pracoviště, studijní program nebo oboru).

Seznam členů vybraného orgánu se zobrazí kliknutím na ikonu ve sloupci Seznam členů. Pro každého člena je uvedeno jeho celé jméno, identifikace osoby, e-mailové adresa, případně poznámka (je-li evidována).

Nad seznamem členů mohou být zobrazeny funkce jednotlivých osob v orgánu. Typicky se jedná o předsedu, místopředsedu a tajemníka orgánu. Nejsou-li funkce uvedeny, nemá daný orgán tyto role stanoveny.

Evidenci orgánů, jejich členů a rozdělení rolí provádějí systémoví integrátoři v aplikaci Evidence orgánů univerzity.