Orgány při pracovištích


orgány univerzity!při pracovištích

V aplikaci Orgány při pracovištích se evidují všechny orgány univerzity příslušné k pracovištím, jako jsou univerzita, fakulta, školní podnik. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním sif-a nebo organy-e.

Nový orgán při pracovišti se založí pomocí formuláře na konci stránky, ve kterém se zvolí typ orgánu (akademický senát, kolegium děkana, různé komise a rady apod.) a dohledá se pracoviště, ke kterému má být orgán přiřazen. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Typy orgánů zobrazované v nabídce Orgán je možné spravovat prostřednictvím aplikace Evidence typů orgánů univerzity.

Evidované orgány jsou zobrazeny v přehledové tabulce, kde jsou řazeny podle svého názvu a pracoviště, ke kterému jsou přiřazeny. Seznam je možné omezit filtrem podle pracoviště a typu orgánu.

U každého orgánu je možné dále spravovat:

  • podorgány – po kliknutí na ikonu ve sloupci Podorgány lze přejít do evidence podorgánů. Ikona se nabízí pouze u orgánů, u kterých je evidence podorgánů povolena v aplikaci Evidence typů orgánů univerzity.

  • členy – po kliknutí na ikonu ve sloupci Členové lze přejít do aplikace Evidence členů v orgánech univerzity, kde je možné provádět správu členů příslušného orgánu.

  • omezení orgánu – přes ikonu ve sloupci Omezení orgánu lze přejít do aplikace Rozvrhové omezení orgánu, kde je možné evidovat časová omezení (například pravidelně se opakující zasedání). Omezení se využívají v požadavcích na rozvrhy.

Orgán, který nemá přiřazeny členy, lze smazatorgány univerzity!smazání jeho označením a stisknutím tlačítka . Orgány, které obsahují pouze historické členy, se označí jako zrušené a skryjí se.