Doplnění údajů pro přijíždějící studenty


Aplikace Doplnění údajů pro přijíždějící studenty umožňuje nastavit povinné informace, jež budou po akceptaci nominací požadovány po studentech k doplnění. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním zahranicni-c.

Po vstupu do aplikace je zobrazen výběr pracovišť. Při výběru pracoviště univerzity lze provést centrální nastavení vyžadovaných položek. Při výběru jednotlivých fakult lze pak centrální nastavení upravit dle potřeb příslušné fakulty.

Jakmile je pracoviště zvoleno, zobrazí se v aplikaci seznam položek, které je možné nastavit. U každé položky je možné určit, zda se jedná o položku pro studenta povinnou nebo nepovinnout. Při výběru možnosti nezobrazovat nebude daná položka studentovi v aplikaci vůbec zobrazena a tudíž nebude vyžadována. U fakultního pracoviště je navíc dostupná možnost výchozí, při jejímž výběru se nastavení u dané položky bude řídit centrálním nastavením. Změny je nutné potvrdit tlačítkem .

Požadované údaje vkládají přijíždějící studenti prostřednictvím aplikace Doplnění osobních údajů.