Evidence sazebníků pojistného


Aplikace Evidence sazebníků pojistného zobrazuje přehled všech evidovaných sazebníků pojistného pro zahraniční cesty a umožňuje jejich správu. Aplikace je dostupná všem uživatelům s právem cesty-sazebnik.

Seznam existujících sazebníků je zobrazen v přehledové tabulce. U každého sazebníku je uveden jeho název, typ cest, pro které je sazebník určen (pro zaměstnance a externí výzkumníky je vždy používán typ A; u studentů mohou být použity oba typy, přičemž typ B je určen pouze pro studenty samoplátce) a období platnosti sazebníku. Tyto údaje je možné upravit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit.

Editací období platnosti sazebníku již použitého pro výpočet pojistného, můžete narušit výpočet pojistného příslušných zahraničních cest. Tyto úpravy je vhodné konzultovat s vývojovým týmem UIS.

Přes ikonu ve sloupci Pojistné lze přejít do nastavení sazeb pojistného. Sazby se evidují pro jednotlivé oblasti (viz níže). Denní pojistné představuje částku za jeden den pojištění, fixní pojistné částku za celou dobu pojištění. Všechny sazby pojistného jsou zadávány v korunách. Maximální délka pobytu se zadává ve dnech a určuje nejdelší dobu pobytu, pro kterou ještě platí uvedená sazba pojištění.

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Osoby lze vstoupit do evidence osob, pro které je uzavřeno tzv. generální pojištění. Těmto osobám následně není sjednáváno pojištění pro jejich individuální cesty dle sazebníku. Jméno osoby se zadá do vyhledávacího pole a potvrdí tlačítkem . Seznam generálně pojištěných je zobrazen v přehledové tabulce, odkud lze jednotlivé osoby odebírat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Prostřednictvím ikony ve sloupci Oblasti lze přejít k nastavení zeměpisných oblastí tak, jak jsou definovány pojistnou smlouvou. Ke každému sazebníku je automaticky založena výchozí oblast Svět. Do této oblasti spadají všechny státy, které nejsou přiřazeny v žádné jiné oblasti. Nová oblast se založí zadáním názvu a stisknutím tlačítka . Pro ručně založené oblasti je ve sloupci Státy zobrazena ikona . Kliknutím na tuto ikonu se zobrazí seznam států spadajících do vybrané oblasti. Nový stát se přidá pomocí formuláře umístěného pod seznamem států. V nabídce jsou uvedeny pouze ty státy, které ještě nejsou přiřazeny v žádné oblasti. Státy, které nejsou přiřazeny do žádné oblasti, spadají do výchozí oblasti Svět.

Nový sazebník se přidá prostřednictvím formuláře umístěného pod tabulkou, kde je zapotřebí zadat název, typ cesty a období platnosti sazebníku. Při vkládání nového sazebníků je kontrolována doba platnosti, přičemž nemůže nastat případ, kdy pro jeden typ cesty existují dva platné sazebníky. Překryv platnosti sazebníku tedy není povolen. Vyplněný formulář se odešle tlačítkem Přidat.

Pro výpočet pojistného pro zahraniční cesty je používán sazebník, do nejž spadá začátek této cesty.