Evidence druhů zahraničních dohod


Aplikace Evidence druhů zahraničních dohod slouží k evidenci druhů zahraničních dohod, v rámci kterých se evidují jednotlivé dohody v aplikaci Evidence zahraničních dohod. Aplikace je přístupná pouze uživatelům s oprávněním zahranicni-dd.

Seznam evidovaných druhů zahraničních dohod je zobrazen v přehledové tabulce. Zobrazen je název dohody, případně jeho anglická varianta a výměnný program, pod který je dohoda zařazena. Ve sloupci Student samoplátcem je uveden příznak, zda je daný druh dohody určen pro studenty samoplátce.

Přes ikonu ve sloupci Garanti lze pro zvolený druh zahraniční dohody nastavovat garanty.

Garanti se evidují pro konkrétní pracoviště a pro jeden druh dohody může být evidováno více garantů, pro každé pracoviště však pouze jeden v rámci druhu dohody. Garanti se nastavují pro potřeby aplikace Zahraniční cesty. Druhy dohod bez přiřazení garanta a pracoviště nejsou nabízeny studentům v aplikaci pro založení zahraniční cesty. Garant dohody rovněž schvaluje podané návrhy na zahraniční cesty studentů, vyjíždějících v rámci daného druhu dohod, jejichž je garantem. Garantům se nabízejí cesty ke schválení podle příslušnosti studenta k pracovišti, pro které je uživatel garantem druhu dohody. Garant dohody může schvalování zahraničních cest studentů v rámci svých dohod delegovat na jiného uživatele prostřednictvím aplikace Delegace schvalování zahraničních cest.

Pokud je žadatelem o zahraniční cestu externí pracovník nebo externista evidovaný ve správě externistů zahraničních dohod, může mu cestu schválit garant evidovaný na pracoviště univerzity. Zahraniční cesty zaměstnanců schvaluje vedoucí pracoviště.

Změna garanta druhu dohody se neprojeví u návrhů zahraničních cest podaných před touto změnou.

Ve sloupci Evidovat kapacity je uvedeno, zda se pro zahraniční dohody zařazené pod příslušný druh sledují kapacity pro příjezdy a výjezdy studentů (v nastavení typů studia u příslušné dohody v aplikaci Evidence zahraničních dohod není dostupné nastavení kapacit pro jednotlivé typy studia). V případě hodnoty ne mají dohody pro příjezdy i výjezdy kapacitu neomezenou. Neomezená kapacita se projevuje v příslušných aplikacích výběrového řízení, jako je nominace, pořadníky, ve kterých se studentům přiřazují školy, v ručních změnách přiřazení studentů, ve výsledcích výběrových řízení. V těchto aplikacích je pak u škol uvedena hodnota kapacity neomezeno.

Pokud na daném druhu dohody není evidována žádná dohoda, je možné druh dohody smazat jeho označením a stisknutím tlačítka .

Nový druh zahraniční dohody lze přidat pomocí formuláře v dolní části aplikace.