Seznam koordinátorů pro přijíždějící studenty


Aplikace Seznam koordinátorů pro přijíždějící studenty zobrazuje všechny zahraniční koordinátory evidované k dohodám v aplikaci Evidence zahraničních dohod. Umožňuje zaslat koordinátorům logovací údaje, zaslat upozornění o možnosti nominace studentů na studijní pobyt, zaslat upozornění o konci nominace studentů, vytisknout informační kartičku s přihlašovacími údaji. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním zahranicni-a.

V zobrazeném seznamu je uvedeno jméno koordinátora, jeho kontaktní e-mail a instituce a dohoda, ke které je koordinátor přiřazen. Obsah seznamu lze omezit filtrem podle instituce a řadit podle uživatele nebo instituce. Abeceda nad seznamem umožňuje zobrazit seznam koordinátorů podle počátečního písmene jejich příjmení.

Ve sloupci Logovací údaje je pomocí ikon uveden stav odeslání přihlašovacích údajů koordinátorovi. Význam jednotlivých ikon je následující:

  • - poslat logovací údaje – ikona se zobrazuje u koordinátorů, kterým byly údaje vygenerovány, ale nebyly jim ještě odeslány;

  • - logovací údaje byly poslány – ikona se zobrazuje u koordinátorů, kterým byly údaje odeslány, a ještě si sami nezměnili heslo. Kliknutím na ikonu je možné údaje odeslat individuálně znovu;

  • - z důvodu změny hesla nelze zjistit logovací údaje – ikona se zobrazuje u koordinátorů, kteří si své heslo změnili.

Ve sloupci Posláno je uvedeno datum posledního odeslání přihlašovacích údajů koordinátorovi. Kliknutím na ikonu ve sloupci Tisk kartičky lze pro zvoleného koordinátora vytisknout informativní kartičku s přihlašovacími údaji do UIS. V nabídce je možnost jejich tisku v českém, slovenském a anglickém jazyce. Tiskne se do PDF souboru. Tisk je možný do doby, než si uživatel změní své heslo.

Uživatelé s oprávněním hesla-a, přiděleným na subjekt Externí zahraniční univerzity, mají v seznamu zobrazen sloupec Změna hesla. Kliknutím na ikonu lze přejít do aplikace Nastavení hesel uživatelům, kde lze koordinátorovi nastavit nové heslo v případě ztráty.

Tlačítka umístěná pod tabulkou umožňují hromadné zaslání e-mailů zahraničním koordinátorům. Ještě před odesláním je možné zobrazit náhled e-mailové zprávy kliknutím na odkaz text e-mailu umístěný vedle příslušného tlačítka.

  • – tlačítko odešle označeným osobám e-mail. Podmínkou je, že si zvolená osoba ještě nezměnila heslo. Komu byl e-mail zaslán případně, kdo si heslo změnil, je rozpoznatelné podle ikony ve sloupci Logovací údaje.

  • – tlačítko odešle e-mail všem evidovaným koordinátorům, kteří do aktuálního dne nenominovali ani jednoho studenta.

  • – tlačítko odešle označeným osobám e-mail upozorňující na termín konce nominací.

Přes formulář v dolní části aplikace je možné přiřazovat koordinátory k dohodám. Ve formuláři se zvolí instituce, dohoda, která je ke zvolené instituci evidována, a dohledá se koordinátor. Dohledání probíhá mezi externisty evidovanými na externím subjektu Externí zahraniční univerzity. Zcela nového koordinátora je nutné přidat přes aplikaci Evidence zahraničních dohod. Další údaje o osobě koordinátora je možné doplnit v aplikaci Správa osob.

Související témata nápovědy