Seznam pro záznam výsledků


Aplikace Seznam pro záznam výsledků umožňuje hromadné vkládání bodů za extrabodová kritéria zohledňovaná v rámci výběrového řízení. Body lze hromadně vkládat k extrabodovým důvodům důvodům typu maximální – ruční.

Po vstupu do aplikace se nejprve zvolí období a výběrové řízení, se kterým se má v aplikaci dále pracovat. V rámci výběrového řízení jsou dostupné seznamy studentů přihlášených do výběrového řízení a jejich přihláška je uzavřena a kompletní. Zvlášť se zobrazují seznamy pro každý jazyk, který studenti preferovali ve svých přihláškách. Seznam obsahuje jen studenty s kompletní přihláškou.

Body za extrabodová kritéria se vkládají ručně do polí v jednotlivých sloupcích. Struktura extrabodových kritérií odpovídá rozsahu určenému při definici extrabodových kritérií výběrového řízení v aplikaci Evidence výběrových řízení. V záhlaví sloupce je uveden název extrabodového důvodu a maximální počet bodů, které lze studentovi za kritérium udělit. Pokud je ukládána vyšší hodnota bodů, než je definováno, vypíší se nad tabulkou rodná čísla studentů, kterých se vyšší hodnota týká, a uloží se počet bodů odpovídající maximu bodů daného kritéria. Zadané body je nutno potvrdit tlačítkem . Jakmile jsou studentům body vloženy, lze přistoupit k vyhodnocení přihlášek v aplikaci Pořadníky pro výměnné pobyty.

Prostřednictvím tlačítek lze zobrazený seznam vytisknout nebo exportovat do souboru pro MS Excel.

Prosřednictvím tlačítka lze vybraným studentům zaslat e-mailovou pozvánku pro účast ve výběrovém řízení.

Záznam výsledků vícekolového výběrového řízení

Aplikace se používá i pro vkládání bodů pro postup z prvního do druhého kola výběrového řízení. Vícekolové výběrové řízení a jeho bodová kritéria se definují v nastavení extrabovových kritérií v aplikaci Evidence kritérií extrabodů pro výběrové řízení a to definicí extrabodových kritérií pro jednotlivá kola.

Při vlastním zadávání bodů se nejprve zadají body pro první kolo pro jednotlivé jazyky. Jakmile jsou body prvního kola vloženy, provede se vyhodnocení přihlášek v aplikaci Pořadníky pro výměnné pobyty.

Následně se přistoupí k zadávání bodů do druhého kola. V aplikaci se zvolí druhé výběrové kolo a jazyk. Poté je zobrazen seznam studentů, kteří vyhověli podmínkám prvního kola výběrového řízení a byli postoupeni do druhého kola. Kromě vložení bodů umožňuje aplikace zaslat e-mailovou pozvánku pro účast ve druhém kole. Jakmile jsou studenti ve druhém kole ohodnoceni, provede se vyhodnocení druhého kola a přidělení škol v aplikaci Pořadníky pro výměnné pobyty.