Zahraniční cesty


Agenda Zahraničních cest představuje soubor aplikací určených pro podávání návrhů zahraničních cest studentů, zaměstnanců, externistů na dohodách a externích výzkumníků Mendelovy univerzity v Brně, schvalování těchto návrhů nadřízenými pracovníky univerzity a dále k centrální správě cest pověřenými pracovníky. Součástí agendy jsou aplikace pro tvorbu přehledů zahraničních cest a sestav pro ekonomický systém a pojišťovnu. Vlastní agendu tvoří aplikace:

Na uživatele s externím zařazením označeným jako dohoda je z pohledu aplikací zahraničních cest nahlíženo stejně jako na zaměstnance. Mají tudíž možnost účastnit se zahraničních cest a využívat aplikace pro jejich správu.