Podání přihlášky na výměnný pobyt


Aplikace Podání přihlášky na výměnný pobyt umožňuje referentům zahraničního oddělení založit přihlášku do výběrového řízení na výměnný pobyt pro konkrétního studenta. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním zahranicni-a.

Přihlášky do výběrového řízení na výměnný pobyt mohou podávat sami studenti přes aplikaci Podání přihlášky na výměnný pobytPortálu studenta. Období, ve kterém mohou studenti přihlášky do výběrového řízení podávat, je uvedeno v aplikaci a je vymezeno atributy výběrového řízení Datum zahájení sběru žádostíDatum ukončení sběru žádostí. Referenti mohou přihlášky podávat i mimo toto období.

Po vstupu do aplikace je zobrazeno vyhledávací pole pro individuální dohledávání studentů, do něhož se vepíše jméno studenta nebo jeho část (minimálně 3 znaky), případně lze použít i rodné číslo nebo ID studenta a stiskne se tlačítko . Pokud zadanému vzorku vyhoví více studentů, zobrazí se jejich seznam, ze kterého se požadovaný student zvolí kliknutím na jméno. V dalším kroku se vybere období, do kterého se má přihláška podat. Následně je zobrazen seznam výběrových řízení pro zvolené období. Výběrové řízení se zvolí kliknutím na ikonu ve sloupci Vybrat.

Jakmile je zvoleno výběrové řízení, zkontroluje se, že student dosud nemá v rámci výběrového řízení založenu přihlášku (může mít pouze jednu aktivní na studium). Pokud již přihlášku založenu má, je nabídnut odkaz do Evidence přihlášek na výměnný pobyt, kde lze s existující přihláškou pracovat. Pokud přihlášku dosud nemá, zobrazí se formulář pro podání nové přihlášky. V úvodu je uveden termín, ve kterém probíhá sběr přihlášek pro zvolené výběrové řízení, následně jméno studenta (slouží jako odkaz do aplikace Lidé na MENDELU), období výběrového řízení, identifikace studia (slouží jako odkaz do Studijní evidence) a název výběrového řízení. V poli Preferované období se zvolí období, ve kterém student požaduje studovat na partnerské škole (zimní nebo letní semestr). Pole Interní poznámka umožňuje evidenci poznámky pro potřeby zahraničního oddělení (nezobrazuje se studentům).

V další části přihlášky se volí preference škol pro výjezd. Volí se minimálně jedna škola, maximum je dáno atributem výběrového řízení Počet preferovaných škol. Součástí názvu školy je údaj o jazyku, ve kterém bude studium probíhat, typ studia a výjezdní kapacita. Ve výběrovém menu jsou školy seřazeny podle jazyka výuky. Pořadí zvolených škol hraje roli při přidělování škol po ukončení výběrového řízení. Není-li dosažen maximální počet preferovaných škol, lze tlačítkem přidat pole pro výběr další preferované školy.

Počet možných jazykových variant, ve kterých lze školy do přihlášky přidat, je dán atributem výběrového řízení Maximální počet jazykových mutací. Pokud jsou povoleny například dvě jazykové mutace, pak lze zvolit školy, kde bude výuka probíhat ve dvou zvolených jazycích, nelze zvolit školu nabízející výuky v dalším (třetím) jazyce.

Pokud je u výběrového řízení nastaven extrabodový důvod Ohodnocení získaných certifikátů jazykových znalostí, lze uvést jazykový certifikát. Jazyk certifikátů musí odpovídat jazykové mutaci zvolených preferovaných škol. Za certifikát jsou přidělovány body zahrnuté do celkového počtu bodů k vyhodnocení výběrového řízení. V nabídce mohou být uvedeny certifikáty konkrétních jazyků nebo obecné certifikáty, u nichž je nutné zvolit jazyk.

Na konci formuláře přihlášky je uveden informační text evidovaný u výběrového řízení (atribut Text zobrazovaný v přihlášce). Vyplněná přihláška se musí uložit tlačítkem . Po stisknutí tlačítka je přihláška uložena a je jí vygenerováno registrační číslo. Následně je přihláška zobrazena v aplikaci Evidence přihlášek na výměnný pobyt, kde s ní lze dále pracovat.