Zprávy ze zahraničních pobytů


Aplikace Zprávy ze zahraničních pobytů nabízí přehled studentů, kteří se zúčastnili studijního pobytu/stáže a jejich závěrečné zprávy.

Zprávy vyplňují studenti, kteří se zúčastnili studijního pobytu nebo stáže v příslušné aplikaci v Portálu studenta. Vyplněné zprávy jsou kromě aplikace Zprávy ze zahraničních pobytů přístupné také v Portálu veřejných informací v aplikaci Lidé na MENDELU a dále pracovníkům zahraničního oddělení.

Pro tvorbu seznamu studentů je v úvodu aplikace zobrazen filtr, kde lze studenty filtrovat např. univerzitní období, druh dohody, stát, fakultu (v rámci které student vyjel) a stavu pobytu. Místo univerzitního období je rovněž možné filtrovat dle časového úseku, ve kterém výjezd probíhal. V takovém případě se univerzitní období nevybírá.

Součástí informace o studijním pobytu nebo stáži je závěrečná zpráva, kterou student vyplnil. Zpráva obsahuje údaje o studentovi, partnerské instituci výjezdu a sekce s otázkami hodnotícími vlastní pobyt, instituci a studium.

Závěrečnou zprávu lze zobrazit kliknutím na ikonu  ve sloupci Zpráva nebo vytisknout kliknutím na ikonu  ve sloupci Tisk. Pokud student zprávu nevyplnil, nelze ji zobrazit ani vytisknout. Pokud je zobrazen nápis NAEP, student vyplnil zprávu do databáze Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP). Kliknutím na odkaz NAEP lze přejít na webové stránky agentury.

Strukturu hodnotící zprávy lze spravovat v aplikaci Správa závěrečných zpráv.