Místnosti


Aplikace zobrazuje přehledy učeben a ostatních místností přiřazených ke zvolenému pracovišti. U každé místnosti jsou vypsány základní údaje, které jsou přebírány z aplikace Evidence místností v Pasportizaci. Pokud je pro danou místnost evidováno vybavení, je možné ho zobrazit kliknutím na ve sloupci Vybavení. Seznam místností je možné filtrovat podle budovy a podlaží, ve kterém se místnost nachází. Volba budovy a podlaží ve filtru se potvrdí tlačítkem .