Správa osob


Aplikace Správa osob umožňuje evidovat telefonní čísla, čísla kanceláří a e-mailové adresy pracovníkům daného pracoviště. Evidence se provádí přes ikony ve sloupci Operace:

portál SIF a OSSA!evidence telefonu, místnosti, e-mailu
  •  Evidence telefonního čísla – telefonní čísla se přidávají přes formulář, ve kterém se zvolí evidovaná předvolba, do pole Telefon se vloží čísla, která nahradí znak X v předvolbě, a zvolí se typ telefonu. Uložené telefonní číslo lze upravit (používá se například při změně klapky) nebo smazat. Pokud má uživatel více telefonních čísel, lze nastavit jejich pořadí, ve kterém se budou zobrazovat v ostatních aplikacích.

  •  Evidence čísla kanceláře – místnost se dohledá přes vyhledávací pole a tlačítkem se zvolenému pracovníkovi zaeviduje. Pokud má uživatel více kanceláří, lze nastavit jejich pořadí, ve kterém se budou zobrazovat v ostatních aplikacích.

  •  Evidence e-mailové adresy – do připraveného pole se vepíše e-mailová adresa a formulář se uloží. Adresu lze opravit, že se smaže a vloží znovu.

  •  Evidence adresy pracoviště – pokud má pracoviště evidováno více adres, lze zde zvolit adresu, na které sídlí pracoviště zvoleného pracovníka. Adresy pracovišť eviduje systémový integrátor v aplikaci Evidence pracovišť. Adresa se tiskne na osobní vizitku.

  •  Vizitkové funkce Vizitkové funkce – pokud je evidováno variantní označení pracovního zařazení zvoleného zaměstnance, lze je změnit. Pokud evidováno není, je možné navrhnout změnu označení aktuálního pracovního zařazení. Součástí návrhu je i anglický název zařazení. Navrženou změnu názvu musí potvrdit vedoucí pracoviště v aplikaci Portál vedoucího PersonalistikaVizitkové funkce. Pracovní zařazení se tiskne na osobní vizitku.

    Opravu názvu pracovního zařazení musí provést pracovníci personálního oddělení.