Orgány


orgány univerzity

Orgán je uskupení osob, které se společně věnují nějaké činnosti na fakultě nebouniverzitě. Každý orgán má zpravidla svého předsedu, několik členů, případně tajemníka a místopředsedu. Orgány mohou být evidovány k pracovištím, studijním programům a oborům.

Aplikace Orgány slouží jako základní rozcestník orgánů na univerzitě.

Seznam orgánů příslušného pracoviště nebo studijního programu/oboru vyučovaného na pracovišti se zobrazí po kliknutí na ikonu v příslušném sloupci. Ikona je nabízena pouze u pracoviště, ke kterým jsou orgány daného typu evidovány. Pro příslušný orgán je následně možné zobrazit i jeho členy.

Evidenci orgánů, jejich členů a rozdělení rolí provádějí systémoví integrátoři v aplikaci Evidence orgánů univerzity.