Portál SIF a OSSA


Aplikace Portál SIF a OSSA umožňuje evidovat telefonní čísla, čísla kanceláří a e-mailové adresy pracovníků daného ústavu nebo jiného pracoviště, dále evidovat další telefonní čísla přidělená k místnosti a kontrolovat seznam místností pracoviště, včetně vybavení učeben. Do aplikace mají přístup osoby s právem sif-a, které se přiděluje na určitý subjekt (univerzita, fakulta, ústav apod.). Právo je přiděleno systémovým integrátorům, kteří jej mohou dále přidělovat určeným osobám na dalších pracovištích.

Pokud uživatelé mají právo k více pracovištím, volí po vstupu do aplikace to, se kterým budou pracovat. V opačném případě je pracoviště zvoleno automaticky dle oprávnění uživatele.

Aplikace je rozdělena do několika záložek, mezi kterými lze přecházet pomocí portálového menu v úvodu.