Návratka k přihlášce ke studiu na MENDELU


Elektronická návratka k přihlášce ke studiu představuje soubor aplikací, s jejichž pomocí uchazeč doplňuje údaje nezbytné pro jeho nadcházející studium na MENDELU..

V úvodu aplikace je zobrazena identifikce přihlášky, pro niž je návratka vyplňována. Zobrazena je fakulta a počáteční období budoucího studia uchazeče a typ přijímacího řízení (program a forma studia, do nichž byl uchazeč přijat). Pod těmito informacemi mohou být zobrazeny nejrůznější informace ze studijního oddělení, se kterými by se měl uchazeč pečlivě seznámit. Následují sekce s odkazy na vlastní aplikace elektronické návratky:

Potvrzení zájmu o studium

Aplikace slouží pro závazné vyjádření zájmu o studium ze strany uchazeče. Teprve po tomto úkonu lze používat ostatní aplikace elektronické návratky.

Doplňující informace (výběr předmětů)

Slouží k výběru povinně volitelných předmětů, předepsaných studijním plánem pro první semestr studia.

Poplatky a školné

Tato aplikace poskytuje přehled poplatků souvisejících se studiem a informace pro jejich úhradu.

Úložiště dokumentů uchazeče

Úložiště zpřístupňuje uchazeči elektronické dokumenty související s přijímacím řízením a budoucím studiem.

Volba typu karty

Umožňuje výběr typu identifikační karty, kterou student obdrží při nástupu do studia.

Změna hesla do systému elektronických návratek

Tato aplikace slouží uchazeči ke změně hesla do elektronické návratky.

Odhlášení ze systému návratek

Aplikace umožňuje bezpečné odhlášení z Univerzitního informačního systému.

V samém závěru aplikace je pak uveden odkaz na kontaktní formulář, jehož prostřednictvím lze v případě problémů zaslat dotaz na studijní oddělení, nebo jiné pověřené osoby.