Správa kategorií veřejných seznamů příjemců


Aplikace Správa kategorií veřejných seznamů příjemců slouží k evidenci kategorií, do kterých jsou zařazovány informační kanály pro odběr novinek v podobě hromadných e-mailových zpráv. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním posta-hz-c.

Pro založení kategorie je nutné vyplnit název a popis, který se uživatelům zobrazuje v aplikaci Odběr novinek. Kategorie se také nabízejí ve formuláři pro zakládání veřejných seznamů příjemců v aplikaci Poštovní schránkaHromadné zprávy.