Poštovní schránka


Univerzitní informační systém poskytuje každému uživateli (tj. všem studentům a zaměstnancům Mendelovy univerzity v Brně) poštovní schránku s e-mailovou adresou, která slouží k různým účelům (komunikace studenta s učitelem, rozesílání výsledků studia, poskytování informací a studijních materiálů studentům atd.). E-mailová adresa má tvar login@node.mendelu.cz.

Současně s touto poštovní adresou je každému uživateli založena e-mailová adresa UID@node.mendelu.cz, kde UID je identifikační číslo uživatele. Tato schránka zůstane uživateli v omezené míře i při ukončení studia nebo zaměstnání pro budoucí komunikaci s MENDELU.

Práce s poštovní schránkou je velmi jednoduchá a základní použití je podobné jiným poštovním klientům. Počet nových a nepřečtených zpráv se zobrazuje v hlavičce informačního systému, uživatelé tak mají neustálý přehled o počtu nepřečtených zpráv, aniž by museli vstoupit do aplikace Poštovní schránka. Uživatelům, využívající službu Office 365, je v hlavičce informačního systému místo informace o počtu nepřečtených zpráv zobrazován odkaz na webové rozhraní služby Office 365.

Aplikace Poštovní schránky UIS jsou pro přehlednost uspořádány do několika záložek:

  • Nová zpráva - záložka umožňuje sestavit a odeslat individuální nebo hromadnou e-mailovou zprávu.

  • Poštovní schránka - umožňuje čtení, prohlížení a přeposílání doručených zpráv a další operace.

  • Office 365 - záložka slouží jako odkaz do webového poštovního rozhraní Office 365. Záložka je zobrazována pouze uživatelům, kteří mají distribuční server pošty nastaven na Office 365 (http://o365.mendelu.cz). Nastavení se provádí v aplikaci Doručování univerzitní pošty.

  • Hromadné zprávy - záložka slouží k sestavení skupin příjemců a následnému odeslání hromadné zprávy.

  • Kontakty - záložka slouží ke vkládání nových kontaktů, jejich uchování a další práci s nimi.

  • Nastavení - záložka umožňuje nastavit si některé vlastnosti a chování poštovního systému v UIS.

Systémové zprávy

poštovní schránka!systémové zprávy

Systémové zprávy jsou e-maily, které poskytují uživatelům zásadní informace o nějaké akci a které jsou informačním systémem automaticky zasílány uživatelům do jejich poštovních schránek v UIS. Z tohoto důvodu je každému uživateli současně s účtem do UIS založena i e-mailová adresa. Tak je zaručeno, že každá systémová zpráva je uživatelům doručena. Systémové zprávy jsou doručovány i v případě, že uživatelé překročili datovou kvótu své schránky.

Zasílány jsou informace o rušení účtů na serverech, deaktivaci stravovacího účtu, termínech na zkoušku a jejich změně, spuštění anketek (evaluace předmětů), zásadních informacích vkládaných do stránky Osobní administrativy, o platbách za přijímací řízení, úkolech v TODO, nových dokumentech v Dokumentovém serveru, atd. Systémové zprávy jsou cílené, tedy zasílané vždy určité skupině uživatelů nebo konkrétní osobě.