Hromadné zprávy


Aplikace Hromadné zprávy je přístupná všem uživatelům UIS, tedy i studentům, a slouží k sestavení seznamů příjemců a následnému odeslání hromadné zprávy. Skupiny příjemců lze uložit a později využívat při odesílání zpráv přes aplikaci Nová zpráva. Uživatelé, kteří mají přiděleno speciální oprávnění (email-a), a učitelé mají možnost hromadně oslovovat vybrané skupiny uživatelů UIS, jako například studenty konkrétních předmětů, učitele aktuálního období, zaměstnance Mendelovy univerzity v Brně.

Seznamy příjemců, které má uživatel k dispozici, jsou zobrazeny v jednotlivých seznamech v aplikaci. Seznamy příjemců mohou být:

 • vytvořené uživatelem - vlastní seznamy, které si uživatel vytvořil pro svoji potřebu nebo za účelem sdílení s jinými uživateli. Tyto seznamy jsou plně ve správě uživatele - může je editovat, spravovat příjemce, nastavovat správce i uživatele;

 • spravované - seznamy, které jejich autor předal uživateli ke správě. Tyto seznamy je možné editovat, spravovat příjemce a nastavovat uživatele;

 • sdílené - seznamy, které jejich autor nebo správce zpřístupnil uživateli k užívání. Tyto seznamy nelze nijak upravovat, lze je pouze využívat k odesílání hromadných zpráv.

Podle typu uvedeného výše, jsou u jednotlivých seznamů zobrazeny ikony:

 •  Poslat zprávu – ikona otevře formulář pro sestavení a odeslání hromadné e-mailové zprávypoštovní schránka!hromadná zpráva!odeslání všem příjemcům definovaným v seznamu.

 •  Příjemci – umožňuje přejít do aplikace Zobrazení seznamu příjemců, která zobrazuje všechny osoby a kontakty zařazené do zvoleného seznamu příjemců.

 •  Upravit – ikona otevře formulář pro úpravu názvu a popisu příslušné skupiny příjemců. Uživatelé s oprávněním posta-hz-a mohou seznam označit jako veřejný a zařadit jej do kategorie, ve které má být nabízen v aplikaci Odběr novinek.

  Seznam položek v nabídce Kategorie je možné spravovat v aplikaci Správa kategorií veřejných seznamů příjemců.
 •  Údržba seznamu příjemců – odkazuje na aplikaci Správa seznamu příjemců, která umožňuje přidávání a odebírání příjemců zvoleného seznamu.

 •  Správci - umožňuje přejít do aplikace Správci seznamu příjemců pro nastavení správců zvoleného seznamu.

 •  Uživatelé – umožňuje přejít do aplikace Uživatelé seznamu příjemců pro nastavení uživatelů zvoleného seznamu.

Nový seznam příjemců lze přidat kliknutím na tlačítko . Po stisknutí je uživatel přesměrován do aplikace Správa seznamu příjemců.

Vytvoření prázdného seznamu pro přihlašování příjemců

Aplikace Hromadné zprávy umožňuje osobám s právem posta_hz_a sestavit seznamy pro rozesílání hromadných zpráv, o jejichž odběr se uživatelé sami hlásí. Zprávy mohou rozesílat i další osoby nastavené jako správci nebo uživatelé daného seznamu.

Seznam se může naplnit příjemci nebo se uloží prázdný. Formulář pro uložení seznamu obsahuje položku Veřejný, po jejímž zatržení se nabídne kategorie, do které se seznam může zařadit. Pokud nebude kategorie zvolena, bude seznam automaticky zařazen do kategorie Ostatní. Název seznamu by měl vypovídat o tom, jaké informace se budou příjemcům odesílat, podrobnější informace o zprávách je vhodné vložit do pole Popis.

Seznam kategorií může definovat osoba s právem posta_hz_c v aplikaci Správa kategorií veřejných seznamů příjemců.

Seznamy se nabízejí ostatním uživatelům UIS v aplikaci Odběr novinek jako informační kanály tematicky roztříděné do kategorií, kde se mohou k odběru přihlašovat. S příjemci lze manipulovat přes údržbu seznamu v aplikaci Správa seznamu příjemců v záložce Jednotlivci.