Tvorba osobní vizitky


Vizitky!tvorba

Aplikace Tvorba osobní vizitky slouží k sestavení a tisku vizitky uživatele ve formátu PDF. Její výsledný vzhled odpovídá design manuálu Mendelovy univerzity v Brně. Aplikace je opticky rozdělena na tři části: formulář pro ovlivnění obsahu vizitky, aktuální náhled vizitky a informace ke změnám údajů, jako je jméno, titul, funkce apod.

Obsah vizitky do jisté míry může uživatel ovlivnit ve formuláři, položkami:

 • Jazyk vizitky – položka umožňuje zvolit jazyk, ve kterém bude vizitka vytištěna. Podporována je čeština a angličtina. Pokud nejsou některé údaje jako název funkce, název pracoviště apod. přeloženy, je možné kontaktovat systémového integrátora, který zajistí jejich doplnění.

 • Zobrazit tituly – atribut ovlivňuje, zda součástí jména budou, či nebudou tituly. Pokud se zobrazují nesprávné tituly, opravu může provést personální oddělení.

 • Zobrazit stát – atribut umožňuje zařadit do adresy pracoviště název státu.

 • Předvolba telefonu – atribut umožňuje zobrazit mezinárodní předvolbu telefonu +420.

 • Zobrazit mobil – má-li být na vizitce uvedeno i číslo mobilního telefonu, označí se možnost ano a vyplní se číslo.

 • Volba e-mailu – uvedená e-mailová adresa bude umístěna na vizitku. E-mail si mohou zvolit uživatelé, kteří mají několik poštovních účtů.

 • Volba URL – umožňuje volbu webové stránky, omezena je na stránky univerzity a pracoviště typu fakulta. Adresa je přebírána z Evidence pracovišť.

Další údaje, které se do vizitky vkládají, jsou:

 • Jméno – jméno je do UIS zasíláno z personálního systému, proto je nutné žádat o jeho opravu personální oddělení.

 • Funkce – funkce je přebírána z personálního systému. O opravu názvu funkce je nutné požádat pracovníky personálního oddělení. Upřesnění funkce jako proděkan, prorektor pro nějakou oblast apod. může provést systémový integrátor v aplikaci Evidence funkčního zařazení. Návrh na další úpravu funkce, resp. změnu jejího označení může podat pracovník OSSA nebo systémový integrátor přes aplikaci Správa osobPortálu SIF a OSSA. Tento návrh však musí schválit vedoucí pracoviště v aplikaci Portál vedoucího Schvalování vizitkových funkcí. Schválený název funkce se může následně používat i pro další pracovníky. Například původní název funkce je Programátor informačních systémů a požadovaná změna může být Programátor IS.

 • Logo – logo se do vizitky vkládá automaticky podle příslušnosti k pracovišti (univerzita, fakulta, jiné pracoviště na úrovni fakulty). Pokud má uživatel pracovní poměr na více pracovištích, volí pracoviště ještě před zobrazením formuláře pro tvorbu vizitky.

 • Adresa pracovištěvizitka!adresa pracoviště – adresa je evidována pro každé pracoviště zvlášť v aplikaci Evidence pracovišť. Evidováno může být více adres. Které pracoviště se tiskne na vizitce, může ovlivnit pracovník OSSA nebo systémový integrátor, který provede nastavení v aplikaci Správa osobPortálu SIF a OSSA.

 • Číslo faxu pracoviště – je atributem daného pracoviště.

Náhledvizitka!náhled na aktuální obsah vizitky se zobrazí tlačítkem . Náhled není přesnou kopií vizitky, má sloužit pouze pro přiblížení její konečné podoby.

Tlačítko vytiskne vizitku vizitka!tisk do souboru PDF, který je možné použít k dalšímu tisku.