Konfigurace přenosu událostí do Office 365


Aplikace Konfigurace přenosu událostí do Office 365 slouží ke konfiguraci přenosu událostí do kalendáře systému Office 365. Dostupná je každému uživateli, který má nárok alespoň na jeden Office 365 server.

Každý typ události se konfiguruje samostatně. V tabulce se nachází seznam typů událostí a přehled jejich konfigurace. Pro úpravy konfigurace se klikne na ikonu  ve sloupci Nastavit. Názvy událostí jsou generovány v předvoleném jazyce UIS. Není-li zadáno, pak v primárním jazyce UIS.