bio_zivotopis.html


Životopisy

Životopisy

Kapitola se věnuje tvorbě životopisů. Popsán je individuální a hromadný způsob tvorby životopisů, zveřejnění životopisů a definice struktury životopisů. Aplikace Tvorba životopisů je přístupná všem uživatelům. Další aplikace spojené s tvorbou životopisů Definice struktury životopisuHromadná tvorba životopisů jsou určeny spíše pro systémové integrátory a provozní pracovníky.

Životopisy se v UIS tvoří na základě informací vyplněných uživateli v aplikaci Životopisné údaje, některé jsou přebírány z evidence UIS. Obsahuje-li struktura životopisu položky, které nejsou vyplněny v aplikaci Životopisné údaje, nebudou se v životopise zobrazovat.

Tvorba životopisů

životopisy!tvorba

Životopisy lze sestavovat individuálně nebo je hromadně sestavuje fakulta čiuniverzita (více na straně ). Životopisy jsou zveřejňovány v osobní stránce uživatelů UIS. Je možné je vytisknout nebo stáhnout ve formátu RTF pro další zpracování. V aplikaci pro tvorbu životopisů lze ovlivnit stupeň zveřejnění individuálně vytvořeného životopisu. Stupeň zveřejnění životopisu sestaveného hromadně fakultou může ovlivnit pouze pracovník, který životopisy hromadně sestavil.

V aplikaci Tvorba životopisů jsou zobrazeny životopisy uživatele a životopisy vytvořené hromadně. Hromadně vytvořené životopisy nelze smazat. Vlastní životopis si uživatelé sestavují vyplněním formuláře na obrázku  OBR-NAHRAD. Význam jednotlivých položek formuláře:

Založené životopisy se řadí v tabulce na obrázku  OBR-NAHRAD. Obsah životopisu lze později upravovat. Další operace s životopisem nabízejí následující ikony:

  •  Ozn.– ikona se zobrazuje u hromadně sestavených životopisů. Kliknutím na ikonu se zobrazí informace o způsobu vygenerování životopisu. U životopisů definovaných uživatelem se zobrazuje zatrhávací pole pro označení zvolených životopisů. Označené životopisy se smažou tlačítkem .

  •  Foliefolie životopisu – folie umožňuje z dané struktury životopisu vypustit uživatelem označené části (obr.  OBR-NAHRAD).

  •  Náhled – přes ikonu lze zobrazit životopis tak, jak se bude zobrazovat ostatním uživatelům.

  •  RTFživotopisy!export do RTF – přes ikonu lze získat životopis v podobě textového souboru RTF a dále ho upravovat například v MS Word.

  •  Tiskživotopisy!tisk – ikona umožňuje vytisknout životopis do souboru PDF.

  •  Upravit – ikona umožňuje změnit stav zveřejnění životopisu.

    Kliknutím na název životopisu lze přejít k definici vlastního životopisu, kde je možné upravit jeho strukturu.