Kontrola osobních údajů


osobní údaje!kontrolakontrola osobních údajů

Ihned po prvním přihlášení do Osobní administrativyosobní administrativa by uživatelé měli zkontrolovat svoje osobní údaje. Jsou to informace, které jsou přístupné pouze danému uživateli, systémovým integrátorům, pověřeným pracovníkům personálního oddělení v případě zaměstnance a některým pracovníkům studijního oddělení (studijní referentka) v případě studenta. Správnost údajů se potvrzuje stisknutím příslušného tlačítka v dolní části stránky kontroly osobních údajů. Pokud evidované údaje nejsou přesné, zaměstnanci kontaktují personální oddělení a studenti navštíví svoji studijní referentku. Osobní údaje se potvrzují každý akademický rok. Přehled provedených kontrol je zobrazen v tabulce na konci stránky.

V aplikaci jsou také zobrazovány informace o počtu zbývajících dní dovolené, kterou UIS přebírá z ekonomického informačního systému Mendelovy univerzity v Brně. Informace o počtu zbývajících dní jsou aktualizovány denně. Jelikož řada sekretariátů pracovišť zanáší čerpání dovolené až na konci celého měsíce, jsou tyto informace zobrazeny s odpovídajícím zpožděním.