Kontrola osobních údajů


Ihned po prvním přihlášení do Osobní administrativy by měli uživatelé zkontrolovat svoje osobní údaje. Jde o informace, které jsou přístupné pouze danému uživateli, systémovým integrátorům, pověřeným pracovníkům personálního oddělení v případě zaměstnance a některým pracovníkům studijního oddělení (studijní referentka) v případě studenta. Správnost údajů se potvrzuje stisknutím tlačítka v dolní části stránky kontroly osobních údajů. Pokud evidované údaje nejsou přesné, zaměstnanci kontaktují personální oddělení a studenti navštíví svoji studijní referentku. Osobní údaje se potvrzují každý akademický rok. Přehled provedených kontrol je zobrazen v tabulce na konci stránky.

V aplikaci jsou také zobrazovány informace o počtu zbývajících dní dovolené, kterou UIS přebírá z ekonomického informačního systému Mendelovy univerzity v Brně. Informace o počtu zbývajících dní jsou aktualizovány denně. Vzhledem k tomu, že řada sekretariátů pracovišť zanáší čerpání dovolené až na konci celého měsíce, jsou tyto informace zobrazeny s odpovídajícím zpožděním.